האקדמיה להיזכרות

צילום ועריכה: יונתן בר צבי
משחק: ו'איט פדר ולירון עזרן
בימוי: אורי נצר
לקוח: האקדמיה להיזכרות